lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

7,5 hp-uppsatser

Nya kursplaner för uppsatskurser omfattande 7,5 högskolepoäng enligt studieordning före den 1 juli 2007

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över uppsatskurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

RBU X01 Religionsvetenskap: Religionssociologi - uppsats, 7,5 hp (PDF)

RBU X02 Religionsvetenskap: Religionspsykologi - uppsats, 7,5 hp (PDF)

MIU X01 Religionsvetenskap: Migration, etnicitet och religion - uppsats, 7,5 hp (PDF)

TLU X41 Religionsvetenskap: Religionsfilosofi - uppsats, 7,5 hp (PDF)

TLU X51 Religionsvetenskap: Etik - uppsats, 7,5 hp (PDF)

ISLAMOLOGI

ISU X01 Islamologi: Uppsats, 7,5 hp (PDF)

JUDAISTIK

JDU X01 Judaistik: Uppsats, 7,5 hp (PDF)

RELIGIONSHISTORIA

RHU X01 Religionshistoria: Uppsats, 7,5 hp (PDF)

TEOLOGI

BIU X01 Teologi: Gamla testamentets exegetik med hebreiska - uppsats, 7,5 hp (PDF)

BIU X02 Teologi: Nya testamentets exegetik med grekiska - uppsats, 7,5 h (PDF)

BIU X31 Teologi: Gamla testamentets exegetik utan hebreiska - uppsats, 7,5 hp (PDF)

BIU X32 Teologi: Nya testamentets exegetik utan grekiska - uppsats, 7,5 hp (PDF)

KRU X01 Teologi: Kristendomens historia - uppsats, 7,5 h (PDF)

TLU X61 Teologi: Systematisk teologi - uppsats, 7,5 hp (PDF)