lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Inriktning mot Judaistik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot Judaistik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot Judaistik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12

RHBR12

CTRR23

RHBR44

RHBM54
RHBM64
RHBM74

VALFRIA
30

och

alternativt

Valfria kurser, 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.


Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.