lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Magister- och masterutbildning 2008

Religionsvetenskap och teologi (60/120 hp) 2008 års studieordning (RATEM)

Magisterutbildningen är uppbyggd kring både obligatoriska och valfria kurser.

Av utbildningens sammanlagda 60 hp ägnas 30 hp åt studier inom en vald specialisering i Avancerad kurs I, 15 hp, och examensarbete, 15 hp.

Utbildningen innehåller 30 hp valfria högskolepoäng. Av dessa kan 15 hp utgöras av kurser från grundnivå. Minst 15 hp måste vara på avancerad nivå.

Masterutbildningen är uppbyggd kring både obligatoriska och valfria kurser.

Masterutbildningen kan läsas som ett program med start hösttermin, eller som fristående kurser med start höst- eller vårtermin.

Av utbildningens sammanlagda 120 hp ägnas 60 hp åt studier inom en vald specialisering. Inom specialiseringen läses Avancerad kurs I och II, samt examensarbete. Du kan skriva antingen ett magisterexamensarbete på 15 hp och ett masterexamensarbete på 15 hp eller ett masterexamensarbete på 30 hp. Beroende på inriktning läser du därutöver 15-30 hp obligatoriska kurser.

Utbildningen innehåller 30-45 valfria högskolepoäng. Max 30 hp av dessa kan utgöras av kurser från grundnivå. Övriga kurser måste vara på avancerad nivå.