lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

RIT: nummer 1-9 (2001-2006)

RIT, Religionsvetenskaplig InternetTidskrift, var en webbaserad populärvetenskaplig tidskrift från CTR som var verksamt åren 2001-2006 (Initiativtagare till RIT, tillika dess redaktion, var prof em Curt Dahlgren och IT-ansvarig/doktorand Marcus Lecaros).

I RIT fick lärare, forskare och doktorander vid institutionen en möjlighet att informera om den forskning som bedrevs vid CTR. RIT ville därmed råda bot på de fördomar som man mötte inom och utanför universitetet om religionsvetenskaplig och teologisk forskning.

En viktig poäng med RIT var att de artiklar som publicerades i tidskriften skulle vara aktuella, lättillgängliga och därmed användbara för alla. RIT vände sig därför inte bara till en akademisk publik utan också till alla som var intresserade av frågor som på något sätt har med religion och livsfrågor att göra.

RIT kom att innehålla sextioen artiklar fördelade på nio nummer. Några av artikelförfattarna är fortfarande verksamma vid CTR (många av dem har dock nya titlar!). Artiklarna har genom åren visat sig vara mycket eftersökta. Du hittar dem nedan. Välkommen till RIT!

 

Nr 1 | Maj 2001

Artikel

Författare

1

 

FD Stefan Arvidsson

2

Prof Curt Dahlgren

3

Teol lic Inger Eriksson

4

TD Anna J Evertsson

5

TK Irene von Görtz-Wrisberg

6

Prof Samuel Rubenson

7

TD James Starr

8

Prof Catharina Stenqvist

9

FK Åsa Trulsson

10

TK Sinikka Neuhaus

11

Prof Curt Dahlgren

Nr 2 | Oktober 2001

(Detta andra nummer av RIT gavs ut på grund av de tragiska händelserna i USA den 11 september 2001 och konsekvenserna av dessa)

Artikel

Författare

12

Prof Jan Hjärpe

13

Docent Leif Stenberg

14

Prof Göran Bexell

15

Prof em Birger Olsson

16

TD Göran Eidevall

17

Prof Curt Dahlgren

Nr 3 | Februari 2002

Artikel

Författare

18

TD Martin Bergman

19

TD Eva-Lotta Grantén

20

FM Ann Heberlein

21

Prof Anders Jarlert

22

Prof em Birger Olsson

16

FD Jonas Otterbeck

24

FD Magnus Zetterholm

Nr 4 | December 2002

Artikel

Författare

25

TD Martin Bergman

26

Prof Jan Hjärpe

27

FK Kristina Myrvold

28

FK Katarina Plank

Nr 5 | Juni 2003

Artikel

Författare

29

FK André Möller

30

FK, FM Patrik Fridlund

31

FK Ulla Thoresen

32

FD Anne-Christine Hornborg

33

FD Stefan Andersson

34

TD Anna Davidsson Bremborg

35

 

FM Ann Heberlein

36

 

Prof Fredrik Lindström

Nr 6 | November 2003

Artikel

Författare

37

TD Anna Davidsson Bremborg

38

Prof Curt Dahlgren

38

TD Anna J Evertsson

39

Prof Curt Dahlgren & TD Jan Hermanson

Nr 7 | Mars 2004

Artikel

Författare

40

FD Stefan Andersson

41

FK, FM Patrik Fridlund

42

TD Eva-Lotta Grantén

43

FK Göta Johansson

44

FK Kristina Myrvold

45

Docent Lars Rydbeck

Nr 8 | September 2004

Artikel

Författare

46

FD Anne-Christine Hornborg

47

FD Torsten Jansson

48

FK Ann Kull

49

Prof em Tryggve Mettinger

50

Prof em Tryggve Mettinger

51

TD Dieter Mitternacht

52

FK André Möller

Nr 9 | Januari 2006

Artikel

Författare

53

FD Stefan Andersson

54

FD Stefan Andersson

55

Docent Stephan Borgehammar

56

TD Eva-Lotta Grantén

57

TD Runar M. Thorsteinsson

58

Doktorand Karin Johansson

59

TD Jonas Svensson

60

TD André Möller

61

Docent Lars Rydbeck

RIT:s "credo"

"RIT är tänkt att fungera som en nyckel som öppnar upp för insyn till den mångfacetterade forskning och undervisning som bedrivs på CTR. Den akademiska världen beskylls ofta för att producera kunskap på ett för allmänheten obegripligt, låst, språk. RIT:s innehåll är därför populärvetenskapligt och på så sätt öppet och tillgängligt för alla intresserade. Vi hoppas att alla som är att intresserade av alla tänkbara varianter och aspekter av religion kommer att ha stor nytta av de artiklar som publiceras i RIT."

Ur RIT nr 1, 4 maj 2006