lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018

2017-12-21

Elias Bongmba och Robert D. Resnick blir Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2018.

En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort Ravensbrückarkivet på Lunds universitetsbibliotek möjligt samt en teolog och afrikanist som behandlar angelägna samhälleliga frågor som HIV-AIDS pandemier i Afrika blir nya hedersdoktorer vid Lunds universitets teologiska fakultet. Promoveringen sker i Lunds domkyrka den 25 maj 2018.

Robert D. Resnick, fastighetsentreprenör och ordförande i insamlingskommittén för Ravensbrückarkivet, Lund University Foundation.


Robert D. Resnicks viktigaste bidrag till Lunds universitet rör digitaliseringen av Ravensbrückarkivet vid Universitetsbiblioteket i Lund. Tack vare Resnicks idoga arbete för att få donationer till detta projekt har Universitetsbiblioteket kunnat digitalisera och översätta stora delar av arkivet till engelska, och därmed göra det tillgängligt för en större krets forskare och en intresserad allmänhet genom en webbportal.
 
Teologiska fakulteten vill uppmärksamma denna stora insats som är betydelsefull för både universitetet och forskningen i stort. I en tid präglad av ökade motsättningar, tilltagande antisemitism och en relativisering av Förintelsen är det en mycket viktig motåtgärd att tillgängliggöra Ravensbrückarkivet.
 
 – Mot bakgrund av den utbildning och forskning som bedrivs och har bedrivits vid Teologiska fakulteten för att belysa nazismens illdåd och dess konsekvenser för framför allt judar, men även andra grupper, har Resnick på ett utomordentligt sätt bidragit till folkbildningen inom fakultetens område, säger Samuel Byrskog, dekan vid Teologiska fakulteten.
 
Robert D. Resnick var utbytesstudent vid Lunds universitet under 70-talet och har sedan inom ramen för Lund University Foundation arbetat för universitetet på olika sätt. Han har en examen från University of California, Berkeley och Southwestern University School of Law och är verksam i fastighetsbranschen och driver bl.a. företaget RDR Properties.

Läs mer om Robert D. Resnick här: http://lunduniversityfoundation.org/about/robert-d-resnick/

Professor Elias Bongmba är teolog, religionsvetare och afrikanist verksam vid Rice University i Houston, Texas. 


I sin forskning och undervisning täcker han breda områden och väver ihop teologi, religionsvetenskap, filosofi och etnologi. Hans böcker täcker filosofisk, teologisk och social analys av afrikansk trolldom och diskuterar ”public theology” samt HIV-AIDS pandemin i Afrika. Bongmba arbetar för närvarande på en omfattande introduktion till de tre stora religiösa traditionsfamiljerna i Afrika – afrikanska traditionella religioner, islam och kristendom. Professor Bongmba har tidigare besökt Lund som keynote-föreläsare på en konferens. Han deltar också i olika forsknings- och publiceringsprojekt tillsammans med en rad forskare vid Teologiska fakulteten i Lund.


– Lunds universitet har ett särskilt fokus på Afrika och globala utmaningar. Genom att promovera Elias Bongmba till teologie hedersdoktor i samband med universitetets 350-årsjubileum vill Teologiska fakulteten visa sin uppskattning för hans sätt att behandla viktiga samhälleliga frågor på ett gränsöverskridande sätt och bygga broar mellan teologi och andra discipliner, säger Samuel Byrskog.

Elias Bongmba är född i Kamerun och utbildades först till skollärare, därefter till baptistpastor i Kamerun innan han kunde ägna sig åt en akademiska karriär i USA. Han är innehavare av Harry and Hazel Chavanne professuren i kristen teologi samt en professur i religionsvetenskap.
 
Kontakt: dekanus, professor Samuel Byrskog, e-post: samuel.byrskogctr.luse, telnr:046–222 90 56, mobil: 073–922 50 57Mer information om Ravensbrückarkivet:

Ravensbrück var ett koncentrationsläger strax norr om Berlin som tog emot främst kvinnor och barn. Drygt 130 000 fångar passerade lägret. Vid krigsslutet återstod endast mellan 15 000 och 30 000 överlevande. Flera av dessa överlevande kom till Sverige där deras öden nedtecknades i 500 handskrivna intervjuer. Merparten av de överlevande var katolska kvinnor, men i koncentrationslägret internerades även judar, romer, homosexuella och personer hörande till Jehovas vittnen. Eftersom de överlevande från Ravensbrück inte sällan hade passerat olika läger, såsom Auschwitz, Bergen-Belsen och Dachau, vittnar nedteckningarna även om erfarenheter från dessa läger. Det är dessa intervjuer som tack vare bl.a. Resnicks insatser nu har kunnat tillgängliggöras.

Läs mer om Ravensbrückarkivet här:
https://www.ub.lu.se/witnessing-genocide


Latest News

Ett panelsamtal om SVT:s dramaserie: Kalifat
2020-03-04
Kalifat har lockat fler tittare i SVT Play än någon annan SVT-serie under samma period. Samtidigt ...

Centre for Theology and Religious Studies announces five PhD positions!
2020-02-12
Centre for Theology and Religious Studies announces five, fully funded, PhD positions (4 year) in ...

Svensk Teologisk Kvartalskrift utlyser pris för bästa vetenskapliga artikel för 2020
2020-02-11
Priset, som uppgår till 50 000 SEK, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt ...

Call for Presentations: Nationalism, Populism and Christian Theology
2020-01-29
The Centre for Theology and Religious Studies invites senior and junior scholars, as well as ...

Call for Papers: Legalizing Religious Communities
2020-01-20
Legalizing Religious Communities is a conference on the implications of state funding for ...

More news