lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Distanskurser

GrundnivåGes termin
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVD23)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2018
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2018
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2018
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2018
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2018
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2018
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2018
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2018
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVD32)vår 2018
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Avancerad nivå
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp (TRVN11)höst 2018