lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tros- och livsåskådningsvetenskap

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2017vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVB31)höst 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVD31)höst 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVB32)vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVD32)vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs, 15 hp (TLVC14)höst 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (TLVK10)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de onda - från demoner till psykopater, 7,5 hp (TLVB52)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Att tala om etik med tonåringar, 7,5 hp (TLVB62)höst 2017
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR31)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (TLVR12)höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR41)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM51)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM61)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM71)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR47)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM57)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM67)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM77)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR46)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM56)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM66)höst 2017vår 2018
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM76)höst 2017vår 2018