lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Religionsbeteendevetenskap

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2017vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)höst 2017vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2018
Religionsbeteendevetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (RBVK03)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2017
Religionsbeteendevetenskap: Fördjupningskurs, 7,5 hp (RBVC13)höst 2017
Religionsbeteendevetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RBVK13)höst 2017
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR31)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR46)höst 2017vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2017vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM56)höst 2017vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM66)höst 2017vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM76)höst 2017vår 2018