lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Religious Roots of Europe

GrundnivåGes termin
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Avancerad nivå
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium, 10 hp (TRVN03)
Religious Roots of Europe: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque, 10 hp (TRVN10)vår 2018
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp (TRVN11)höst 2018