lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor vårterminen 2017

Samlingsschema salstentor vårterminen 2017

Information om anmälan till salstentor

Du behöver inte anmäla dig i förväg till salstentor i Lund (inte heller till omtentor).

Nätbaserade distanskurser som examineras genom salstentamina kan du skriva antingen i Lund (då behövs ingen föranmälan) eller tentera på ett av de lärcentra som institutionen har avtal med. Många av dessa lärcentra erbjuder olika slags service, läsplatser, möjlighet till utskrifter etc.

På följande orter och platser kan du skriva salstentor om du är registrerad på en nätbaserad distanskurs:


Maila elisabet.goransson@ctr.lu.se om du vill tentera på en annan ort än Lund under terminen, senast i samband med kursstart. Du anger ditt namn, personnummer och det lärcentrum som du önskar tentera på.

När du väl har angett detta kommer du att bli registrerad för alla ordinarie salstentamina på detta lärcentrum under terminen. Missar du en tenta och önskar gå upp på en omtenta på ditt lärcentrum meddelar du detta per mejl till mejladressen ovan senast måndagen i veckan före den tentamen det gäller.

Information om vilken sal du tenterar i får du i receptionen på ditt lärcentrum.

Uppsamlingstentor - augusti

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar. Schemat för dessa uppsamlingstentor hittar du här:

Uppsamlingstentor augusti 2017