lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor vårterminen 2018

Samlingsschema salstentor vårterminen 2018

Tentamensmöjligheter för distanskurser som upphör

  • BIVD23 Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I 15 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen BIVB23 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019. Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse.

Därefter finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

 

  • CTRD12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen CTRA12 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019.  Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse.

Därefter finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

Information om anmälan till salstentor

Du behöver inte anmäla dig i förväg till salstentor i Lund (inte heller till omtentor).

Nätbaserade distanskurser som examineras genom salstentamina kan du skriva antingen i Lund (då behövs ingen föranmälan) eller tentera på ett av de lärcentra som institutionen har avtal med. Många av dessa lärcentra erbjuder olika slags service, läsplatser, möjlighet till utskrifter etc.

På följande orter och platser kan du skriva salstentor om du är registrerad på en nätbaserad distanskurs:


Maila elisabet.goranssonctr.luse om du vill tentera på en annan ort än Lund under terminen, senast i samband med kursstart. Du anger ditt namn, personnummer och det lärcentrum som du önskar tentera på.

När du väl har angett detta kommer du att bli registrerad för alla ordinarie salstentamina på detta lärcentrum under terminen. Missar du en tenta och önskar gå upp på en omtenta på ditt lärcentrum meddelar du detta per mejl till mejladressen ovan senast måndagen i veckan före den tentamen det gäller. För uppsamlingstentor i augusti gäller annan deadline, se längre ner på sidan.

Information om vilken sal du tenterar i får du i receptionen på ditt lärcentrum.

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar. Schemat för dessa uppsamlingstentor hittar du i samlingsschemat över salstentor för vårterminen, som finns ovan.

Obs! Du som läser någon av våra distanskurser och som ämnar tentera på annan ort än Lund, måste senast den 30 juni meddela detta till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer, vilken delkurs du ska tentera samt vilket lärcenter du tänker tentera vid.