lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Judaistik vid Lunds universitet

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras.

För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna.

Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2017höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2017höst 2017
Judaistik: Grundkurs I, 15 hp (JUDA12)vår 2017
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDA31)vår 2017
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2017
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDA32)vår 2017
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2017
Judaistik: Grundkurs II, 15 hp (JUDA13)höst 2017
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDA33)höst 2017
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2017
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDA34)höst 2017
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2017
Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp (JUDB13)vår 2017
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDB36)vår 2017
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2017
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDB37)vår 2017
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2017
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2017
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2017
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK03)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2017
Judaistik: Fördjupningskurs, 7,5 hp (JUDC13)höst 2017
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (JUDK13)höst 2017
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR31)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR44)vår 2017höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2017
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM54)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM64)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM74)vår 2017höst 2017
Religious Roots of Europe: Talmud - Hebrew, 10 hp (TRVN05)
Religious Roots of Europe: Rabbinic Literature - An Introduction to Reading Classical Rabbinic Texts in Hebrew, 10 hp (TRVN09)vår 2017

Hebreiska vid Språk- och litteraturcentrum

NybörjarkurserGes termin
Hebreiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (HEBA10)höst 2017
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (HEBA20)vår 2017

Special Area Studies vid Historiska institutionen

GrundnivåGes termin
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2017