lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är religionshistoriker med fokus på senantiken. Mitt specialområde är tidig kristendom och särskilt gnosticism, men jag intresserar mig även för receptionen av gnosticism under 1800-1900-talen. Jag har arbetat med textfyndet som kallas Nag Hammadi-biblioteket, ett femtiotal texter och fragmenten från de första århundradena, bevarade på det fornegyptiska språket koptiska.

Jag undervisar på grundkursen i religionshistoria, på delkursen "Antikens och forntidens religiösa liv" (7,5hp), och även på SAS-kursen "Paganism revived" (7,5hp).

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsområde omfattar främst antik kristendom, speciellt de kristna "gnostiska" yttringarna i samspel med senantikens filosofiska, religiösa och astrologiska världsbild. Jag arbetar mer än gärna utifrån ett religionshistoriskt och komparativt perspektiv.
Min avhandling undersöker tidigare outforskade teologiska och filosofiska aspekter av den valentinianska texten Den tredelade traktaten. Trots att det skrivits fyra textkritiska översättningar med kommentarer (två på engelska, en tysk och en fransk) finns inte en enda tematiskt monografi om denna text. Min avhandling har syftet att kartlägga tidigare outforskade teologiska och filosofiska frågor som texten behandlar och hur texten relaterar till samtida Medelplatoniker, Stoiker samt kristna författare som Origenes, Klemens och Irenaeus. Speciellt intressant är frågan om fri vilja och hur textens epistemologi framställs.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Paul Linjamaa

Doktorand
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX:B125

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30