lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

För tillfället är jag lektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap och undervisar bl a på grundkursen i kyrko- och missionsstudier. Som en bild av mina intressen har jag varit engagerad i kurser om munkväsendets framväxt, liturgisk kroppslighet och de ortodoxa kristna i Sverige och Mellanöstern. Min forskning har fr a varit inriktad på den senantika kristendomen och jag disputerade år 2012 på en avhandling om samhällsideal i helgonberättelser på grekiska. Mellan 2012-2015 var jag med i det stora forskningsprogrammet om ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” som Riksbankens jubileumsfond finansierade. Vid sidan av detta är jag koordinator för masterprogrammet "The Religious Roots of Europe", som undersöker judendomens, kristendomens och islams källor i ett komparativt perspektiv. Under flera år har jag också varit engagerad i Collegium Patristicum Lundense och Sophia - förening för studiet av östkyrkan.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (8 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Andreas Westergren

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.westergrenctr.luse

Telefon 046–222 90 52

Rum LUX:B409

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30