lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om något händer

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd telefonlistan nedan.

Se till att du vet var närmaste brandsläckare finns och vilka utrymningsvägarna är. Det finns alltid två alternativa vägar ut. Studera utrymningsplanerna som finns utplacerade i korridorer och trapphus.

I nödsituation ring: (0)112
Slå nolla före numret endast om du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 046-222 07 00. Från universitetets interna telefoner ringer du 20 700 och från utlandet ringer du:+46 46-222 07 00 .

Strömavbrott

Vid strömavbrott i huset startar nödbelysningen. Den beräknas hålla i 4 timmar. Kortläsarna vid de passagekontrollerade dörrarna har batteribackup som varar i 1-2 timmar, därefter slutar dörrar med kortläsare att fungera. Ut kommer du dock alltid. Tänk på att du då måste använda utrymningsvägana och att du inte kan komma tillbaka in i korridorer när du väl gått ut. Vid längre strömavbrott bör du inte vistas i huset.

Telefonnummer i bokstavsordning:

  • Ambulansbeställning: 040-676 93 00
  • Arbetsmiljöverket: 010-730 90 00
  • Giftinformation: 08-33 12 31
  • Läkemedelsupplysning: 0771-46 70 10, 0771-450 450
  • Polisen: 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen: 1177
  • SOS: 112 (tänk på att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon!)

 

 

Brandskyddsansvarig

Charlotte Tornbjer (föreståndare)