lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lokalbokning

Lokalbokning

För information och mall för schemaläggning gå in på:
http://internt.ht.lu.se/gu/adm/verktyg/scheman/tips-och-rad

Institutionerna bokar själva de egna konferens- och möteslokalerna. 

Lokalbokarna hjälper till med alla andra typer av bokningar, kontakta schemalux.luse.  

OBS! HT-studenter kan boka grupprum hos receptionen!

Vill du boka lokal på LUX, men tillhör inte huset?

Salarna på LUX har mellan 16 och 90 platser.

Vill du boka någon av dessa, kontakta schemalux.luse

Vill du boka LUX aula?

Aulan är en av Lunds universitets gemensamma lärosalar. Den har 244 platser och kan delas i två salar, en med 98 platser och en med 146 platser.

Kontakta lokalbokningbygg.luse