lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

BIVC01

Kurskod: BIVC01
Engelsk titel: Biblical Studies: The Old Testament in Hebrew
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Bibelvetenskap, 15 hp (BIVB21/BIVD21) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-78512

Introduktionsmöte: 2013-01-21 kl. 13.15 – 15.00: CTR sal 215

Lärare: Ola Wikander

Beskrivning

Kursens innehåll

Gamla testamentet ligger som bakgrund för alla de tre abrahamitiska religionerna, och det har spelat en ojämförlig roll för hela vår kulturella värld. På denna kurs får du möjligheten att möta denna textsamling som den var tänkt att mötas: på sitt originalspråk.

 

Här får du höra Jesaja tala, uttala psaltarpsalmernas ljud och analysera mening för mening ur Första Moseboks skapelseberättelse. Genom koncentrerat och intensivt studium får du lära dig grunderna i den bibliska hebreiskan, ett kärnfullt och från svenskan helt avvikande språk som öppnar vägen till det fascinerande, direkta studiet av Gamla testamentets texter.

 

Med de språkliga kunskaperna som verktyg kommer du att kunna ge dig i kast med texttolkningens minutiösa och fängslande arbete, se hur några få bokstävers skillnad kan påverka och förvandla textens innebörd. Du får läsa centrala texter ur Genesis, Exodus, Jesaja och Psaltaren och möta deras tankar vid källan, med deras egna ord. Du får även skriva en egen textinterpretation. Att läsa Gamla testamentet i original är en omvälvande och medryckande resa.

Delkurser
  1. Bibelhebreiska, 15 hp
  2. Text och teologi i GT: "Från skapelsen till profeterna", 15 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.