lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prefekter och studierektorer

Alexander Maurits
Prefekt

E-post
alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23


Johanna Gustafsson Lundberg

Ställföreträdande och biträdande prefekt

E-post
johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

 

Tobias Hägerland
Studierektor

E-post
Tobias.Hagerlandctr.luse

Telefon 046–222 97 53

 

Martin Lembke
Biträdande studierektor

E-post
Martin.Lembkectr.luse

Telefon 046–222 95 89


Mika Vähäkangas
Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning har hand om frågor som berör forskarutbildningen.

E-post
Mika.Vahakangas@ctr.lu.se

Telefon
046–222 90 59

Alexander Maurits

Alexander Maurits, prefekt

Johanna Gustafsson Lundberg

Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande och biträdande prefekt

Tobias Hägerland

Tobias Hägerland, studierektor

Martin Lembke

Martin Lembke, biträdande studierektor

Mika Vähäkangas

Mika Vähäkangas, biträdande prefekt