lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prefekter och studierektorer

Alexander Maurits
Prefekt

E-post
alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23


Johanna Gustafsson Lundberg
Ställföreträdande och biträdande prefekt

E-post
johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

 

Johan Cato
Studierektor

E-post
johan.catoctr.luse

Telefon 046–222 43 24

 

Jonas Otterbeck
Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning har hand om frågor som berör forskarutbildningen.

E-post
jonas.otterbeckctr.luse

Telefon 046–222 36 88

Alexander Maurits

Alexander Maurits, prefekt

Johanna Gustafsson Lundberg

Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande och biträdande prefekt

Jonas Otterbeck, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning

Jonas Otterbeck, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning