lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min avhandling ("Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel", 2012) handlar om kopplingen mellan ugaritisk religiös och språklig kultur och Gamla testamentet. Jag arbetar med äldre textmaterial från Främre Orienten, däribland texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska och hettitiska. Jag har skrivit om t.ex. den klassiska hebreiskans tempussystem i ljuset av komparativ språktypologi och publicerat kommenterade översättningar från bl.a. ugaritiska och akkadiska samt populärvetenskap kring jämförande språkvetenskap. Nu forskar jag kring interaktionen mellan indoeuropeiska (i synnerhet anatoliska) språkkulturer och GTs värld, samt om informationsbevarande över mycket långa tidsperioder (i samarbete med Svensk kärnbränslehantering AB). Jag ansvarar sedan 2009 för nybörjarkursen i klassisk hebreiska. Har även undervisat på den hebreiska textkursen samt på kurserna "Bibelvetenskap", "I Baals land - den kanaaneiska religionen och dess texter" samt på Grundkursen.

Forskning

Om forskningen

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar om:
* det hebreiska språkets "tempus"-system i typologiskt perspektiv
* sjömonster i Job 3:8 och paralleller till utombibliska texter och moderna mediala fenomen
* idén om Guds "plan" i Jobs bok och liknande fenomen i den babyloniska "skapelsemyten" Enuma elish
* den ugaritiska solgudinnan och hennes relation till krigs- och pestguden Reshef i en ugaritisk omentext (CAT 1.78)
* de etruskisk/feniciska tvåspråkiga inskrifterna från Pyrgi i Italien, och de sociala slutsatser man kan dra av deras beskrivning av relationen mellan en gudinna och en jordisk härskare
* gammaltestamentlig tematik i "Hymnen om pärlan" i Thomasakterna
* Pedagogiska frågor kring utlärande av det hebreiska "tempus"-systemet
* Gammaltestamentliga referenser i slutet av den hermetiska traktaten Poimandres, och deras betydelse för rekonstruktion av texten
* Påverkan från det hurritisk-hettitiska tvåspråkiga "Frigivelseeposet" från Hattusa i Mindre Asien på Deuteronomiums 32a kapitel ("Mose sång")

Arbetar just nu bland annat med:
* Indoeuropeiska motiv och lån i Gamla testamentets värld (i projektform)
* Filologins, exegetikens och religionshistorians betydelse för frågan om kommunikation kring bevarande av använt kärnbränsle (i projektform)
* Relationen mellan interdentalers, sibilanters och emfatiska ljuds utvecklingshistoria i ugaritiska och hebreiska.

Publikationer

Böcker (10 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (5 st)
Recensioner (5 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2005 - tilldelad Letterstedtska översättarpriset av Kungliga Vetenskapsakademien

2007-2009 - utsedd av regeringen att sitta i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap

2009 - tilldelad Mentorspriset

2009 - tilldelad Zibetska priset av Svenska Akademien

2010 - tilldelad Cliopriset

2012 (fr.o.m.) - sitter som ledamot i Statens kulturråds arbetsgrupp för skönlitteratur

2012-2014 - var ämnesredaktör för semitistik och främreorientaliska studier för den nätbaserade vetenskapliga recensionstidskriften Marginalia Review

2013 - tilldelad pris av Kungliga Vitterhetsakademien
för min avhandling "Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel"

2013 - tilldelad pris av Svenska humanistiska förbundet

2013 - Tilldelad pris för min avhandling av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

2014 - Tilldelad Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Diverse populärartiklar, bland annat i Språktidningen, Axess och Kontur, samt skönlitterär verksamhet. Ett stort antal föredrag kring språkhistoria och kanaaneisk religion.

Ola Wikander

Universitetslektor
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ola.wikanderctr.luse

Telefon 046–222 43 34

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar