lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierektor

Studierektor för grundutbildningen har hand om frågor som berör grundutbildningen. Institutionens arbets- och delegationsordning klargör mer i detalj hur olika arbetsuppgifter och beslutsansvar fördelas.

 

Tobias Hägerland

Tobias Hägerland

Tobias Hägerland
Forskare

E-post
Tobias.Hagerlandteol.luse

Telefon
046–222 97 53