lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Projekt om integration och religiös tradition bryter ny mark

2017-12-08

Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, har tillsammans med Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén och Önver Cetrez fått anslag från Vetenskapsrådet för att studera kopplingen mellan integrationsprocesser och religiösa traditioner.

Bakgrunden till projektet är den ökade invandringen av assyrier/syrianer till Sverige, varav flertalet hör till den Syrisk-ortodoxa kyrkan. I och med det stora antalet immigranter har Sverige nu blivit ett av de mest centrala länderna i världen för denna kyrkotradition.

Forskarna hoppas få en större förståelse för hur integrationsprocesser och religiösa traditioner påverkar varandra genom att undersöka hur nya församlingar inom Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige organiseras i förhållande till andra religiösa samfund, och hur ritualer och religiös undervisning förändras i den nya kontexten i Sverige.

Projektet "Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige" för samman migrationsstudier och kyrkohistoria på ett nytt sätt och kommer att genomföras med hjälp av bland annat intervjuer och observationer i Syrisk-ortodoxa församlingar i Jönköping och Göteborg.

Projektgruppen består av Magdalena Nordin (docent i religionssociologi), Andreas Westergren (forskare kyrkohistoria), Henrik Rydell Johnsén (forskare kyrkohistoria) och Önver Cetrez (docent i religionspsykologi, Uppsala universitet).

Anslaget är på 11.200.000 kr och beräknas pågå i 4 år.

Frågor kring projektet besvaras av Magdalena Nordin, magdalena.nordinctr.luse

 

Läs mer om Magdalena Nordin på http://www.ctr.lu.se/person/MagdalenaNordin/

Läs mer om Andreas Westergren på http://www.ctr.lu.se/person/AndreasWestergren/

Läs mer om Henrik Rydell Johnsén på http://www.ctr.lu.se/person/HenrikRydellJohnsen/

Läs mer om Önver Cetrez på katalog.uu.se/empinfo/

Senaste nyheterna

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap
2018-03-13
Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i tros- och ...

CTR beviljas examensrättigheter för lärarutbildning
2018-02-13
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat CTR examensrättigheter för lärarutbildning i ...

David Willgren prisas av Kungl. Vitterhetsakademien
2018-02-12
Vi gratulerar David Willgren, forskare i Gamla testamentets exegetik, som belönats med 50.000:- ...

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018
2017-12-21
En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort ...

Fler nyheter