lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vi gratulerar...

2016-06-10

Vi gratulerar Britt Dahlman, Martin Lembke och Jonas Otterbeck som fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Det anslag som Jonas fått var det största reguljära anslag som stiftelsen delade ut i år. Anslaget kommer att bekosta projektet "Estetik, etik och kreativitet hos muslimska konstnärer och artister i Europa och Nordamerika".

Grattis även till Magdalena Nordin som från LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling fått 50 000 kr till en seminarieserie i normkritisk pedagogik.

Även ett stort grattis till Henrik Rydell Johnsén som från Sverige-Amerika Stiftelsen fått 170 000 kr för en forskningsvistelse vid Yale våren 2017.

Senaste nyheterna

Hedersdoktor lyfter frågor om religion, sex och HBTQ-personers rättigheter
2018-06-13
Årets teologie hedersdoktor Elias Bongmba vill lyfta kontroversiella ämnen och frågor inom en rad ...

Miljon till Paul Linjamaa!
2018-06-08
Paul Linjamaa, som nyligen disputerade i religionshistoria, har av Crafoordska stiftelsen fått en ...

”Förintelsen får aldrig glömmas”
2018-06-01
– Ett av mina mål är att lämna världen lite bättre till nästa generation, säger Robert D. Resnick, ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap
2018-03-13
Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i tros- och ...

Fler nyheter