lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vi gratulerar...

2016-06-10

Vi gratulerar Britt Dahlman, Martin Lembke och Jonas Otterbeck som fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Det anslag som Jonas fått var det största reguljära anslag som stiftelsen delade ut i år. Anslaget kommer att bekosta projektet "Estetik, etik och kreativitet hos muslimska konstnärer och artister i Europa och Nordamerika".

Grattis även till Magdalena Nordin som från LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling fått 50 000 kr till en seminarieserie i normkritisk pedagogik.

Även ett stort grattis till Henrik Rydell Johnsén som från Sverige-Amerika Stiftelsen fått 170 000 kr för en forskningsvistelse vid Yale våren 2017.

Senaste nyheterna

Lektorsvikariat på CTR
2017-11-21
CTR söker vikarier till nedanstående lektorat.

Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien
2017-09-29
Svenungsson är den första kvinnliga professorn i systematisk teologi i Sverige. Hon efterträder ...

Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien!
2017-09-29
Vi gratulerar med stolthet Jayne Svenungsson, som är ny ledamot i Svenska Akademien! Jayne är ...

Samuel Rubenson utnämnd till seniorprofessor i “Eastern Christian Studies”
2017-09-21
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CTR, har utnämnts till seniorprofessor i “Eastern ...

Ola Wikander mottogs som ny Pro Futura-forskare
2017-09-20
Ola Wikander, teologie doktor och lärare i Gamla testamentets exegetik, togs emot som ny Pro ...

Fler nyheter