lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vi gratulerar...

2016-06-10

Vi gratulerar Britt Dahlman, Martin Lembke och Jonas Otterbeck som fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Det anslag som Jonas fått var det största reguljära anslag som stiftelsen delade ut i år. Anslaget kommer att bekosta projektet "Estetik, etik och kreativitet hos muslimska konstnärer och artister i Europa och Nordamerika".

Grattis även till Magdalena Nordin som från LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling fått 50 000 kr till en seminarieserie i normkritisk pedagogik.

Även ett stort grattis till Henrik Rydell Johnsén som från Sverige-Amerika Stiftelsen fått 170 000 kr för en forskningsvistelse vid Yale våren 2017.

Senaste nyheterna

CTR beviljas examensrättigheter för lärarutbildning
2018-02-13
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat CTR examensrättigheter för lärarutbildning i ...

David Willgren prisas av Kungl. Vitterhetsakademien
2018-02-12
Vi gratulerar David Willgren, forskare i Gamla testamentets exegetik, som belönats med 50.000:- ...

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018
2017-12-21
En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort ...

Douglas fick Minor Field Studies-stipendium
2017-12-20
Douglas Mattsson, student på CTR, har beviljats ett Minor Field Studies-stipendium. Stort grattis! ...

Projekt om integration och religiös tradition bryter ny mark
2017-12-08
Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap,  ...

Fler nyheter