lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorandanställningar vid CTR

2016-05-27

Prodekanen för forskarutbildningen vid HT, Samuel Byrskog, har fattat beslut om att anta följande personer till utbildning på forskarnivå vid CTR: Olivia Cejvan (religionshistoria), Tania Norell (religionsfilosofi), Jesper Petersen (islamologi).

Senaste nyheterna

Universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap
2018-03-13
Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i tros- och ...

CTR beviljas examensrättigheter för lärarutbildning
2018-02-13
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat CTR examensrättigheter för lärarutbildning i ...

David Willgren prisas av Kungl. Vitterhetsakademien
2018-02-12
Vi gratulerar David Willgren, forskare i Gamla testamentets exegetik, som belönats med 50.000:- ...

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018
2017-12-21
En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort ...

Douglas fick Minor Field Studies-stipendium
2017-12-20
Douglas Mattsson, student på CTR, har beviljats ett Minor Field Studies-stipendium. Stort grattis! ...

Fler nyheter