lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorandanställningar vid CTR

2016-05-27

Prodekanen för forskarutbildningen vid HT, Samuel Byrskog, har fattat beslut om att anta följande personer till utbildning på forskarnivå vid CTR: Olivia Cejvan (religionshistoria), Tania Norell (religionsfilosofi), Jesper Petersen (islamologi).

Senaste nyheterna

Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien
2017-09-29
Svenungsson är den första kvinnliga professorn i systematisk teologi i Sverige. Hon efterträder ...

Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien!
2017-09-29
Vi gratulerar med stolthet Jayne Svenungsson, som är ny ledamot i Svenska Akademien! Jayne är ...

Samuel Rubenson utnämnd till seniorprofessor i “Eastern Christian Studies”
2017-09-21
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CTR, har utnämnts till seniorprofessor i “Eastern ...

Ola Wikander mottogs som ny Pro Futura-forskare
2017-09-20
Ola Wikander, teologie doktor och lärare i Gamla testamentets exegetik, togs emot som ny Pro ...

Hur ser ensamkommande barns integration ut?
2017-07-06
Sverige har under de senaste åren mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Vad vet vi ...

Fler nyheter