lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Film och övrig media

God in the Stadium? Sport and Religion in the Modern Age - 28 jan 2017

A Lecture to His Majesty King Carl XVI Gustaf in Honour of His 70th Birthday by prof. Hugh McLeod, University of Birmingham – arranged by the Centre for Theology and Religious Studies, Lund university.

Ola Wikanders docentföreläsning - 2 dec 2016

Ola Wikander, teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, håller sin docentföreläsning:

"Exegeten som etymolog: nordvästsemitiskt arv och indoeuropeiska lån i Gamla testamentets värld."


Påveseminarierna 26 - 28 okt 2016

I oktober 2016 arrangerade CTR en uppskattad och välbesökt seminarieserie med temat "Påven Franciskus: tro - politik - reformationen", med anledning av kyrkornas gemensamma uppmärksammande av 500 år av reformation.

Här nedan kan du se de filmade seminarierna.

Sponsorer: Lunds kommun, Oscar och Signe Krooks stiftelse, Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse, Rausings minnesfond.