lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA)

Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA) är ett tvärvetenskapligt forskarseminarium för medeltidsstudier

ALMA konstituerades onsdagen den 17 mars 2010. Vid den första sammankomsten deltog elva personer från sju olika ämnen. Vår förhoppning är att än fler ska upptäcka de möjligheter till tvärvetenskaplig diskussion och samvaro som seminariet erbjuder.

För att komma med på sändlistan och få regelbunden information, kontakta Stephan Borgehammar (se under Kontakt).

Kommande föredrag

"Judisk närvaro och anti-judisk predikan"

 

Onsdagen den 5 april kl. 18.15

LUX:B339, Helgonavägen 3, Lund

 

”`The Absent Jews.´ Judiskt liv i det senmedeltida Preussen och i modern historiografi”

Cordelia Heß

 

Det fanns inga judar i Preussen under medeltiden eftersom Tyska Orden förbjöd dem att bosätta sig i dess kristna territorium. Denna uppfattning är lika djupt rotad som falsk. Föredraget, baserat på en alldeles nyutkommen bok, följer påståendet om Tyska Ordens anti-judiska policy genom tysk och polsk historiografi under 1900-talet och presenterar alternativa källor till och tolkningar av judars närvaro och frånvaro i Preussen före Reformationen.

 

Föredraget följs av gratis eftersits!

 

Torsdagen den 6 april kl. 10:15 (OBS! Tiden)

LUX:B339, Helgonavägen 3, Lund

 

Anti-Judaic Preaching in the Thirteenth Century – Some Reflections on the Methodology of Sermon Studies

Jussi Hanska

 

The lecture will treat the following themes in relation to Anti-Judaic preaching: David d'Avray's mental calendar of medieval preaching; preachers’ use and abuse of their sources; the reception of preaching; the influence of preaching; and visual images used in preaching (real and mental ones).

 

Varmt välkomna till dessa båda föredrag!

Stephan Borgehammar och Erik Claeson