lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA)

Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA) är ett tvärvetenskapligt forskarseminarium för medeltidsstudier

ALMA konstituerades onsdagen den 17 mars 2010. Vid den första sammankomsten deltog elva personer från sju olika ämnen. Vår förhoppning är att än fler ska upptäcka de möjligheter till tvärvetenskaplig diskussion och samvaro som seminariet erbjuder.

För att komma med på sändlistan och få regelbunden information, kontakta Stephan Borgehammar (se under Kontakt).

Kommande föredrag

Torsdagen den 18 maj kl. 18.15

LUX:B339, Helgonavägen 3, Lund

 

"St. Erik as a Political Saint in Medieval Sweden. The Socio-Historical Aspects of his Cult"

Christian Oertel

 

The cult of St Erik started in the second half of the twelfth century as one of several Swedish diocesan cults. By the end of the Middle Ages he is the widely acknowledged Swedish rex perpetuus and the foremost patron saint of the realm who is sported in its seal, the riksklämma. The talk will address several questions like: Which societal groups furthered the cult of St Erik at which point in his "career" and which (political) aims could have been behind those engagements? Was the rise of the cult a history of steady success or did it encounter setbacks, too? To answer these questions a variety of sources will be used ranging from different historiographical, hagiographical and liturgical texts to visual evidence as visible on coins, seals and wall paintings.

 

Föredraget följs av gratis eftersits!

 

Varmt välkomna!

Stephan Borgehammar och Erik Claeson