lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 373 st)

Redaktörskap (5 av 163 st)

Artiklar (5 av 431 st)

Bokkapitel (5 av 773 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 34 st)

Konferensbidrag (5 av 154 st)

Rapporter (5 av 22 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 459 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 239 st)

Tidningsartiklar (5 av 120 st)

Övrigt (5 av 30 st)