Centrum för teologi och religionsvetenskap

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar huvudsakligen med fysiska, psykiska och sociala problem som har med din studiesituation att göra. Förutom medicinska undersökningar, utredningar och behandling erbjuder Studenthälsan olika former av samtalskontakter, t ex rådgivning, problemlösning, korttidsterapi och handledning.