lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Anders Nygrenpriset till Carl-Gustaf Andrén & Per Beskow

2011-01-10

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén (fotograf: Gunnar Menander)

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två Anders Nygrenpristagare för 2011.

Två högst förtjänta teologer med långvarig anknytning till fakulteten kommer att motta priserna vid en högtidlighet den 18 mars, kl. 13.15 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (sal 118).

Carl-Gustaf Andrén

Professor em. Carl-Gustaf Andrén är en värdig mottagare av Anders Nygren-priset utifrån sitt konstruktiva arbete för teologiska fakulteten som i hög grad har bidragit till fakultetens positiva utveckling - och sitt stora engagemang för student- och utbildningsfrågor. Han har varit starkt engagerad i forsknings- och utbildningsfrågor, vid och utanför fakulteten. Han bidrog aktivt till att det hos teologiska fakulteten inrättades professurer i islamologi och judaistik.

Carl-Gustaf Andrén var professor i praktisk teologi med kyrkorätt 1967–1980, rektor vid Lunds universitet 1977–1980 och universitetskansler 1980–1987. Han har i sin forskning arbetat med liturgihistoriska och kyrkorättsliga problem främst under medeltiden och reformationstiden samt med aktuella frågor om mänskliga rättigheter. Han har varit regeringens enmansutredare bland annat 1989–1990 om forskningsetiska frågor och 1997–2000 om steriliseringsfrågan i Sverige 1935–1975. År 2000 blev han koordinator för ett av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierat etikforskningsprogram.

Carl-Gustaf Andrén är den outtröttlige akademikern som befinner sig i många och skiftande sammanhang alltid lika beredd till konstruktivt tänkande för att föra akademisk verksamhet framåt. Han har varit uthålligt lojal med den teologiska och religionsvetenskapliga verksamheten och bidragit till dess höga vetenskapliga kvalitet.

Per Beskow

Docent Per Beskow belönas med Anders Nygrenpriset för sin breda teologiska insats, såväl av vetenskaplig som av populärvetenskaplig art.

Per Beskow har varit lektor vid lärarhögskolan i Gävle 1969-72, docent i religionshistoria vid Lunds universitet 1974-85, innehaft en forskartjänst i patristik vid HSFR och varit universitetslektor i kyrkohistoria i Lund 1985-1992.

Han har genom en lång rad publikationer gjort en stor insats både vetenskapligt och populärvetenskapligt inom det religions- och kyrkohistoriska området. Bland hans böcker märks Fynd och fusk: falsarier och mystifikationer omkring Jesus (1979) 2005, Jesus i Kashmir 1981, Maria i kult, konst, vision 1989, Teologiskt Lexikon 1999, samt den mycket använda läroboken för lärarutbildningen Trons vägar (10. uppl. 2003).

Per Beskow har översatt ett stort antal texter från kyrkofäderna till svenska, översatt och bearbetat en lång rad teologiska fackböcker, skrivit läroböcker i kyrkohistoria, samt medverkat med över 1000 artiklar i Nationalencyklopedin. Han har medverkat med vetenskapliga artiklar i antologier om Nordens kristnande, de medeltida klostrens historia, den Heliga Birgitta, m.m.

Per Beskow är medgrundare och den förste preses i Collegium Patristicum Lundense, ett sällskap som grundades 1979 för främjande av studier av kyrkofäderna. Han har också varit ledande i etablerandet av ett nordiskt samarbete på patristikens område, med bl.a. regelbundet återkommande Nordiska Patristikermöten i Lund.

Per Beskow är en framstående forskare som outtröttligt verkat för att i vida kretsar sprida korrekt information om religionens värld.

Per Beskow

Per Beskow

Latest News

CTR medverkar i Almedalen
2018-06-27
Under Almedalsveckan medverkar Alexander Maurits och Johanna Gustafsson Lundberg, båda från CTR, i ...

Hedersdoktor lyfter frågor om religion, sex och HBTQ-personers rättigheter
2018-06-13
Årets teologie hedersdoktor Elias Bongmba vill lyfta kontroversiella ämnen och frågor inom en rad ...

Miljon till Paul Linjamaa!
2018-06-08
Paul Linjamaa, som nyligen disputerade i religionshistoria, har av Crafoordska stiftelsen fått en ...

”Förintelsen får aldrig glömmas”
2018-06-01
– Ett av mina mål är att lämna världen lite bättre till nästa generation, säger Robert D. Resnick, ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

More news