lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor

Samlingsschema salstentor

Tentamensmöjligheter för distanskurser som upphör

  • BIVD23 Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I 15 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen BIVB23 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019. Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse.

Därefter finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

 

  • CTRD12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen CTRA12 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019.  Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse.

Därefter finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar. Schemat för dessa uppsamlingstentor hittar du i samlingsschemat över salstentor för vårterminen, som finns ovan.

Obs! Du som läser någon av våra distanskurser och som ämnar tentera på annan ort än Lund, måste senast den 30 juni meddela detta till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer, vilken delkurs du ska tentera samt vilket lärcenter du tänker tentera vid.